Veelgestelde vragen

Over de aanvraag

Komt mijn project in aanmerking?


Wanneer je wilt werven bij vermogensfondsen dan is het goed om een zo concreet mogelijk project aan te bieden. Aanvragen voor exploitatiekosten of enkel loonkosten zijn moeilijk te verwerven. Ga naar onze quickscanpagina om uw projectplan te uploaden ter beoordeling.
Mijn project is al begonnen kom ik in aanmerking?


Voor projecten die reeds gestart zijn is het moeilijk werven. Veel fondsen zullen een dergelijk project niet ondersteunen. Neem contact met ons op om te kijken hoe we uw project toch nog onder de aandacht van fondsen kunnen brengen.
Wat is een dekkingsplan?


Een dekkingsplan is een overzicht van alle (gewenste) inkomstenbronnen voor het project. Het totaal van het dekkingsplan is gelijk aan het totaal van de projectbegroting. Een dekkingsplan kan bestaan uit: een eigen bijdrage, bijdragen van fondsen, sponsoring door bedrijven, giften in natura etc.
Wat is een projectbegroting?


In een projectbegroting staan alle kosten voor het project. Dit kunnen directe kosten maar vaak ook indirecte kosten zijn zoals loonkosten te relateren aan het project.
Help ik heb een afwijzing van een fonds!


Geen nood. Wij gaan op zoek naar een vervangend fonds in uw dekkingsplan!
Kun jullie garanderen dat we alles werven?


100% garantie? Nee dat niet. Vaakk lukt het ons wel om een project volledig gefinancierd te krijgen maar dat lukt niet altijd. Tip: Houdt in de begroting rekening met een bepaalde marge. Zodat het project ook met minder uitgevoerd kan worden.

Over de kosten

Wat is no-cure/less-pay?


No cure/less-pay is het kostenmodel dat wij gebruiken voor onze vermogensfondstrajecten. Bij aanvang van het project betaalt u een bedrag aan schrijversvergoeding. Dit bedrag aan schrijversvergoeding brengen we in mindering op de eerste provisiefactuur.
Hoe factureren jullie?


Aan het begin van het wervingstraject brengen we een schrijversvergoeding in rekening. Deze schrijversvergoeding brengen we in mindering op de eerste provisiefactuur. Provisiefacturen worden in deelfacturen verzonden na toekenning op een aanvraag door een fonds.
Wij geven ook giften aan uw project!


Omdat we als bedijf ook uiting willen geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid ondersteunen we de projecten waar we voor werven. Bij een vlotte betaling van onze facturen storten we een deel van het factuurbedrag naar u terug als gift. We leggen u graag uit hoe dit werkt.

Over de werkwijze

Hoe lang duurt een vermogensfondsentraject?


Vaak merken we dat we te laat worden in geschakeld. Veelal hebben klanten zelf geprobeerd vermogensfondsen aan te schrijven en dit heeft niet voldoende resultaat opgeleverd. We adviseren onze klanten om ruim de tijd te nemen voor een project. Dit haalt de druk van het wervingstraject af. Ons advies: begin een jaar voor aanvang van het project te werven.
Dienen jullie de aanvragen voor ons in?


Ja en Nee, Aanvragen die online kunnen worden ingediend zullen door ons worden gedaan. Aanvragen die via de post of e-mail verzonden moeten worden bereiden we helemaal voor zodat de klant deze slechts hoeft te verzenden.
Onze stichting heeft geen ANBI kunnen we dan toch aanvragen?


We adviseren onze klanten als ze nog geen ANBI status hebben deze alsnog aan te vragen. Werven voor stichtingen zonden ANBI is niet onmogelijk maar wel lastiger.
Doen jullie ook de eindverantwoording naar de fondsen?


Dit zit niet in het standaard pakket maar uiteraard kunnen we dit voor u uitvoeren.
En wat als ik een vraag van een fonds krijg?


Als u deze vraag naar ons doorspeelt dan kunnen wij met en voor u een antwoord formuleren.
Krijg ik de aanvraag te zien voordat deze de deur uit gaat?


Uiteraard! We schrijven eerst een concept. Er worden pas aanvragen verzonden als u akkoord gegeven heeft op dit concept.

Over vermogensfondsen

Wat zijn vermogensfondsen?


Een vermogensfonds is een organisatie die een hoeveelheid geld (vermogen) beheert met de bedoeling om daar goede doelen mee te steunen. Vermogenfondsen doen niet aan actieve fondsenwerving.
Zijn er veel vermogensfondsen?


Er zijn in Nederland honderden vermogensfondsen. Kleine en grotere. Deze fondsen zijn niet allemaal even bekend. Wij hebben een grote database met fondsen. Hierin zitten ook fondsen die niet in de fondsenboeken voor komen.
ZIjn er ook fondsen buiten Nederland?


Jazeker. Voor met name internationale projecten verzorgen we ook aanvragen bij (met name) Amerikaanse fondsen.

Bouriciuslaan 43

9203 PC Drachten

+31 (0)6 13590008

Grantwriting en Advies

  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page