Werkwijze

1/3
It is better to give than to lend, and it costs about the same.

Philip Gibbs

Een wervingstraject bestaat uit een aantal fasen:

Fase 1 Research en schrijffase:

In deze fase wordt het project nader beoordeeld n.a.v. het ingevulde intakeformulier. Hierna wordt een concept aanvraag geschreven en worden de aan te schrijven fondsen geselecteerd. Voor deze fase wordt bij aanvang van de werkzaamheden een startfee in rekening gebracht. Deze fee wordt in mindering gebracht op de te ontvangen provisie in een later stadium.

Fase 2 de aanvraagfase:

Na goedkeuring van het concept door de opdrachtgever worden de aanvragen bij de betreffende fondsen ingestuurd. Vragen van de aangeschreven fondsen worden in overleg met de opdrachtgever beantwoord. Bij toekenning van een fonds wordt er een provisie berekend op het toegekende bedrag. 

Fase 3 eind/tussenrapportage en evaluatie: Het uitvoeren van deze fase is optioneel en wordt vaak door de klant zelf uitgevoerd. Uiteraard kunnen wij voor u deze eind en tussenrapportages ook verzorgen. Dit doen we op basis van uren declaratie. 

 

 

Bouriciuslaan 43

9203 PC Drachten

+31 (0)6 13590008

Grantwriting en Advies

  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page